15.04.2024

Opis zmian w poszczególnych wersjach Konwertera Księgowego MERKURY

Konwerter Księgowy Merkury w laptopie W celu pobrania najnowszej wersji konwertera kliknij: tutaj

 

Wersja nr 24.04.15.1

–> poprawki w formacie wyjściowym Sage – SYMFONIA FK – *.txt.

 

Wersja nr 24.04.04.1

–> poprawki w formacie wyjściowym Sage – SYMFONIA FK – *.txt.

Wersja nr 24.03.15.1

–> poprawka w formacie wejściowym JPK_FA.

 

Wersja nr 24.02.29.1

–> poprawka w formacie wejściowym Comarch – OPTIMA – *.xml dotycząca faktur korygujących i daty wystawienia faktury korygowanej.

 

Wersja nr 24.02.27.1

–> poprawki w formacie wyjściowym Soneta – ENOVA365 – *.xml.

 

Wersja nr 24.02.22.1

–> poprawka w formacie wyjściowym Insert – RACHMISTRZ / REWIZOR – *.epp – dotyczy wersji Nexo importu raportów fiskalnych,

 

Wersja nr 24.02.06.1

–> poprawka w formacie wyjściowym Insert – RACHMISTRZ / REWIZOR – *.epp – dotyczy wersji Nexo i sytuacji braku daty zapłaty w pliku wejściowym,

 

Wersja nr 24.01.15.1

–> poprawka w formacie wejściowym Insert – SUBIEKT – *.epp  – poprawka dotyczy faktur walutowych.

 

Wersja nr 23.10.12.1

–> poprawka w formacie wejściowym Insert – SUBIEKT – *.epp  – dodano możliwość dokonania wyboru, czy mnemonik dokumentu ma być jego integralną częścią.

 

Wersja nr 23.06.19.1

–> poprawka w formacie wejściowym Insert – SUBIEKT – *.epp dotycząca faktur walutowych.

 

Wersja nr 23.06.14.1

–> poprawka w formacie wejściowym JPK_FA.

 

Wersja nr 23.05.31.1

–> poprawki w formacie wyjściowym Sage – SYMFONIA FK – *.txt.

 

Wersja nr 23.03.07.1

–> aktualizacja formatu wyjściowego Asseco – WAPRO Fakir/Kaper – *.xml.

 

Wersja nr 23.01.26.1

–> poprawka w formacie wejściowym Asseco – WAPRO Mag – *.xml.

 

Wersja nr 23.01.10.1

–> poprawki w formacie wejściowym BOLT – *.csv.

 

Wersja nr 22.11.16.1

–> poprawki w formacie wyjściowym Soneta – ENOVA365 – *.xml.

 

Wersja nr 22.10.26.1

–> poprawki w formatach wejściowych JPK_FA, JPK_V7, JPK_VAT.

 

Wersja nr 22.08.16.1

–> aktualizacja formatu wyjściowego Asseco – WAPRO Fakir/Kaper – *.xml.

 

Wersja nr 22.07.14.1

–> poprawki w formacie wyjściowym Raks SQL – *.xml.

 

Wersja nr 22.05.23.1

–> aktualizacja formatu wyjściowego Raks SQL – *.xml.

 

Wersja nr 22.04.22.1

–> poprawki w formacie wejściowym Sage – SYMFONIA Handel – *.txt dotyczące faktur sprzedaży.

 

Wersja nr 22.04.07.1

–> poprawka w formacie wyjściowym Comarch – OPTIMA – *.xml dotycząca faktur OSS.

 

Wersja nr 22.03.23.1

–> poprawki w formacie wejściowym Sage – SYMFONIA Handel – *.txt dotyczące faktur zakupu.

 

Wersja nr 22.03.18.1

–> poprawka w formacie wyjściowym Asseco – WAPRO Fakir/Kaper – *.xml dotycząca dokumentów walutowych w obcych stawkach VAT.

 

Wersja nr 22.03.16.1

–> poprawka w formacie wejściowym Insert – SUBIEKT – *.epp dotycząca wczytywania plików wygenerowanych z fakturowni.pl .
–> dla formatu wyjściowego Sage – SYMFONIA FK – *.txt dodano opcję umożliwiającą wybór sposobu generowania kodu kontrahenta (nazwa lub NIP).

 

Wersja nr 22.02.23.1

–> aktualizacja formatu wejściowego JPK_FA dotycząca braku NIP podmiotu.

 

Wersja nr 22.02.19.1

–> poprawka w formacie wyjściowym Formsoft – Super Księga Podatkowa SKP – *.xml dotycząca braku NIP.

 

Wersja nr 22.02.17.1

–> poprawka w formacie wejściowym Insert – SUBIEKT – *.epp dotycząca przeliczania faktur walutowych w przypadku gdy faktura liczona jest od kwoty brutto.

 

Wersja nr 22.02.15.1

–> poprawka w formacie wejściowym Asseco – WAPRO Mag – *.xml dotycząca odczytywania danych adresowych kontrahentów.

 

Wersja nr 22.02.10.1

–> poprawka w formacie wyjściowym Comarch – OPTIMA – *.xml dotycząca kodu kraju kontrahenta dla faktur OSS.

 

Wersja nr 21.12.20.1

–> poprawka w formacie wejściowym Asseco – WAPRO Mag – *.xml dotycząca faktur w obcych stawkach VAT.

 

Wersja nr 21.11.24.1

–> aktualizacja formatu wejściowego Sage – SYMFONIA Handel – *.txt

 

Wersja nr 21.11.03.1

–> poprawka w formacie wejściowym UBER – *.csv dotycząca nietypowych znaków.

 

Wersja nr 21.11.02.1

–> dodano nowy format wyjściowy FAKT – *.imp umożliwiający import faktur do programu Fakt.

 

Wersja nr 21.10.14.1

–> aktualizacja formatu wyjściowego Asseco – WAPRO Fakir/Kaper – *.xml .

 

Wersja nr 21.09.21.1

–> poprawka w formacie wejściowym UBER – *.csv dotycząca konwersji nietypowych znaków.

 

Wersja nr 21.09.16.1

–> poprawka w formacie wyjściowym Sage – SYMFONIA – *.txt dotycząca generowania kodu/symbolu kontrahenta w przypadku jego poprawienia w konwerterze (opcja „Synchronizacja/ poprawa kontrahentów).

 

Wersja nr 21.09.10.1

–> poprawka w formacie wejściowym Insert – SUBIEKT – *.epp dotycząca faktur dla kontrahentów zagranicznych ze stawką „zw”.

 

Wersja nr 21.09.09.1

–> zaktualizowano formaty wyjściowe Insert – RACHMISTRZ/REWIZOR – *.epp oraz Comarch – OPTIMA – *.xml do najnowszych wersji.
–> poprawka w formacie wejściowym REDCART – *.csv dotycząca wczytywania plików zapisanych za pomocą Excela.

 

Wersja nr 21.08.25.1

–> poprawka w formacie wyjściowym Sage – Symfonia FK – *.txt dotycząca faktur w zagranicznych stawkach VAT (np. OSS).

 

Wersja nr 21.07.15.3

–> dodano nowy format wejściowy FREENOW – *.csv,
–> zaktualizowano format wyjściowy Soneta – ENOVA365 – *.xml do najnowszej wersji.

 

Wersja nr 21.06.15.1

–> Poprawka w formacie wyjściowym Sage – SYMFONIA – *.txt – dotycząca generowania rozrachunków (należności/zobowiązania) w programie Mała Księgowość.

 

Wersja nr 21.05.31.1

–> Poprawka w formacie wyjściowym Sage – SYMFONIA – *.txt – zmieniono sposób generowania kodu kontrahenta – w pierwszej kolejności generowany jest NIP, w przypadku braku NIPu jako kod podstawiana jest nazwa kontrahenta. W poprzedniej wersji jako kod kontrahenta generowana była zawsze jego nazwa. Zmiana spowodowana jest tym, że w przypadku identycznej nazwy dla dwóch różnych kontrahentów mogło dojść do pomylenia przez Symfonię kontrahentów i podstawiany był niewłaściwy numer konta analitycznego kontrahenta.

 

Wersja nr 21.05.17.1

–> Poprawka w formacie wejściowym Sage – SYMFONIA HANDEL – *.txt – dotycząca odczytu danych kontrahentów detalicznych,

 

Wersja nr 21.05.14.1

–> Poprawka w formacie wyjściowym Insert – RACHMISTRZ/REWIZOR – *.epp – rozwiązano problem z dodawaniem/usuwaniem mnemoników przed numerami dokumentów w wersjach Nexo,

 

Wersja nr 21.04.15.1

–> Dodano nowy format wejściowy Autosoftware – TRANSSPED – *.csv,

 

Wersja nr 21.04.09.1

–> Dla formatu wyjściowego Insert – RACHMISTRZ / REWIZOR – *.epp – dodano obsługę dokumentów zagranicznych/walutowych,

 

Wersja nr 21.03.24.1

–> Dla formatu wejściowego Comarch – OPTIMA – *.xml – dodano odczyt dokumentów w walutach obcych,
–> Dla formatu wyjściowego Asseco – WAPRO Fakir/Kaper – *.xml – dodano obsługę dokumentów zagranicznych/walutowych,
–> Dla formatu wyjściowego Soneta – ENOVA365 – *.xml – dodano obsługę dokumentów zagranicznych/walutowych,

Wersja nr 21.03.02.1

–>aktualizacja formatu wyjściowego Comarch – OPTIMA – *.xml, zaktualizowano strukturę xml pliku wyjściowego

 

Wersja nr 21.02.24.1

–>dodano nowy format wejściowy BOLT – *.csv

 

Wersja nr 21.02.23.1

–>dodano nowy format wejściowy UBER – *.csv

 

Wersja nr 21.02.19.1

–>dla formatu wyjściowego Sage – SYMFONIA FK- *.txt dodano nową funkcjonalność – możliwe jest różnicowanie dekretów w zależności od formy płatności występującej na dokumencie, szczegóły tego rozwiązania podane są w instrukcji,

 

Wersja nr 21.02.17.1

–>poprawka w formacie wejściowym Sage – SYMFONIA Handel – *.txt – w przypadku braku w pliku daty płatności jako data płatności podstawiana jest data wystawienia dokumentu.

 

Wersja nr 21.02.15.1

–> dla formatów wejściowych JPK_FA, JPK_VAT poprawiono odczyt nazwy miejscowości w przypadku, gdy podany jest kraj kontrahenta.

 

Wersja nr 21.02.12.1

–> dla formatu wyjściowego Soneta – ENOVA – *.xml dodano możliwość synchronizacji kontrahentów z pliku zawierającego kartotekę kontrahentów wyeksportowaną z enova365, szczegóły opisane są w instrukcji obsługi.

 

Wersja nr 21.02.10.1

–> format wyjściowy Comarch – OPTIMA – *.xml – w przypadku faktur korygujących sprzedaży dodano numer faktury korygowanej (pierwotnej), do której wystawiona jest korekta,
–> format wyjściowy Insert – RACHMISTRZ/REWIZOR- *.epp – w przypadku braku w pliku wejściowym daty wpływu dokumentu, w pliku wyjściowym jako data wpływu podstawiana jest data wystawienia,

 

Wersja nr 21.01.29.1

–> Do formatu wyjściowego Sage – SYMFONIA – *.txt – dodano:
– obsługę dokumentów zagranicznych/walutowych,
– dodano możliwość odwracania kwot w definicji dekretów (zmiana kwoty z dodatniej na ujemną i odwrotnie) poprzez podanie znaku minus „-” przed symbolem oznaczającym rodzaj kwoty, przykładowo „N(201-3-1-K)” spowoduje wygenerowanie kwoty o przeciwnym znaku niż kwota w dokumencie źródłowym. Opcja ta będzie przydatna do generowania zapisów księgowych dla faktur zafiskalizowanch oznaczonych kodem „FP”, tak aby zapisy nie powodowały zwiększenia sald poszczególnych kont i aby nie zwiększały w sposób sztuczny obrotów na kontach,
– do opisu dokumentów dodawana jest zawsze forma płatności,

 

Wersja nr 21.01.13.1

–> Dla formatu wejściowego JPK_FA – *.xml – rozwiązano problem z wczytywaniem faktur niepodlegających opodatkowaniu VAT,

 

Wersja nr 21.01.07.1

–> Dla formatu wyjściowego Insert – RACHMISTRZ/REWIZOR- *.epp – rozwiązano problem z synchronizacją kontrahentów,

 

Wersja nr 20.12.30.1

–> Dla formatu wejściowego Sage – SYMFONIA – *.txt – dodano odczyt dokumentów w walutach obcych,

 

Wersja nr 20.12.21.1

–> Dla formatu wejściowego Asseco – WAPRO Mag – *.xml – dodano odczyt dokumentów w walutach obcych,

 

Wersja nr 20.12.15.1

–> Dla formatu wejściowego Insert – SUBIEKT – *.epp – dodano odczyt dokumentów w walutach obcych,

 

Wersja nr 20.12.14.1

–> Dodano nowy format wejściowy do konwertera Streamsoft – VERTO – *.xml, format ten wczytuje dokumenty krajowe oraz dokumenty w walutach obcych,
–> Dla formatu wyjściowego Comarch – OPTIMA – *.xml dodano możliwość generowania dokumentów zagranicznych/walutowych,
–>- Dla formatu wyjściowego Raks – RAKSSQL – *.xml dodano możliwość wczytania kartoteki kontrahentów (wygenerowanej z systemu RaksSQL), w celu uzyskania numerów kont analitycznych kontrahentów. Istniejącym w kartotece RaksSQL kontrahentom konwerter podstawia w pliku wyjściowym numery kont analitycznych, a nowym kolejne numery. Szczegóły tego rozwiązania znajdują się w instrukcji obsługi dla tego formatu wyjściowego.

 

Wersja nr 20.11.26.1

–> Poprawka w  formacie wejściowym Insert – SUBIEKT – *.epp – poprawiono odczytywanie danych kontrahentów jednorazowych,

 

Wersja nr 20.11.24.1

–> Zaktualizowano format wyjściowy Insert – REWIZOR / RACHMISTRZ – *.epp do EDI++ 1.08, który umożliwia obsługę kodów „RO” dla raportów fiskalnych dobowych. Z tego względu dla dokumentów: raport fiskalny dobowy, miesięczne zestawienie raportów fiskalnych dobowych zmieniono typ dokumentu generowany przez konwerter z dotychczasowego „PA – Paragon” na „RF -Raport fiskalny”. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w schematach importu i dekretacji tj. zmianę typu dokumentu w schematach z „PA” na „RF”.

 

Wersja nr 20.11.20.1

–> Dodano nowy format wejściowy do konwertera JPK_FA – *.xml

 

Wersja nr 20.11.19.1

–> Poprawka w formacie wyjściowym Asseco – WAPRO FAKIR / KAPER- *.xml polegająca na automatycznym przycinaniu zbyt długich nazw w danych kontrahentów, zalecamy ręczną poprawę tych danych na etapie konwersji za pomocą opcji „Synchronizacja kontrahentów”. Maksymalna długość pola dla pełnej nazwy kontrahenta wynosi 200 znaków.

 

Wersja nr 20.11.16.1

–> Dodano nowy format wejściowy JPK_V7M / JPK_V7K – *.xml, umożliwiający wczytywanie do konwertera faktur z plików JPK_V7 (wraz z kodami JPK_V7),

 

Wersja nr 20.11.14.1

–> Poprawki w formacie wejściowym Asseco – WAPRO Mag – *.xml dotyczące numerów faktur wystawionych do paragonów,
–> Poprawiono kodowanie zagranicznych liter dla strony kodowej UTF-8,

 

Wersja nr 20.11.12.1

–> Dla formatu wyjściowego Formsoft – Super Księga Podatkowa SKP – *.xml dodano możliwość edytowania kodów JPK_V7,

 

Wersja nr 20.11.10.1

–> Poprawka w formacie wejściowym Kamsoft – KS Apteka – *.xml / *.dbf – dla faktur sprzedaży, w przypadku występowania innego nabywcy i innego płatnika, wczytują się dane nabywcy (we wcześniejszej wersji wczytywały się dane płatnika).

 

Wersja nr 20.11.6.1

–> Dla formatu wejściowego Kamsoft – KS Apteka – *.xml / *.dbf dodano możliwość wczytania faktur z pliku xml, generowanego jako raport FK – KS-FKW (XML). Raport ten zawiera kody JPK_V7 (GTU_09), w przeciwieństwie do starszego raportu w formacie dbf.
–> Poprawka do formatu wejściowego Sygnity – PetroRetail – *.xml – poprawiono odczyt daty sprzedaży,

 

Wersja nr 20.11.3.1

–> Poprawka odczytu faktur w formacie JPK_VAT (3), w przypadku niektórych plików występował problem uniemożliwiający wczytanie faktur,

 

Wersja nr 20.11.2.1

–> Zaktualizowano format wyjściowy Formsoft – Super Księga Podatkowa SKP – *.xml do najnowszej wersji obsługującej kody JPK_V7,

 

Wersja nr 20.10.31.1

–> Do wszystkich formatów wyjściowych dodano w ustawieniach opcję przenoszenia form płatności z pliku wejściowego. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, to dla dokumentów gotówkowych podstawiana jest forma płatności „gotówka”, a dla wszystkich innych podstawiana jest forma „przelew”. Zaznaczenie opcji powoduje, że przenoszona jest taka forma płatności jaka znajduje się w danym dokumencie w pliku wejściowym. W przypadku nietypowych form płatności (np. „PayU”, „PayPal”, „GoPay” ) może być wymagane dodanie takiej formy płatności do programu księgowego. Do sprawdzenia jakie formy płatności występują w pliku wejściowym służy przycisk „Formy płatności w pliku wejściowym”.

 

Wersja nr 20.10.29.1

–> Dodano nowy format wejściowy do konwertera Sygnity – PetroRetail – *.xml,

 

Wersja nr 20.10.14.1

–> Dodano nowy format wejściowy do konwertera JasLan – Mała Księgowość Rzeczpospolitej – *.ini,

 

Wersja nr 20.10.09.1

–> Dodano możliwość wstawiania i usuwania kodów JPK_V7 na etapie konwersji dla następujących formatów wyjściowych: Asseco – Wapro – *.xml, RakSQL – *.xml,  AuraTech – Ramzes – *.xml, JasLan – Mała Księgowość Rzeczpospolitej – *.ini. Służą do tego pola oznaczone w ustawieniach jako „Modyf. JPK_V7”. Obsługa tej funkcjonalności podana jest w opisie dla wersji 20.10.01.1 (poniżej).

 

Wersja nr 20.10.01.1

–> Zaktualizowano format wyjściowy z konwertera RaksSQL – *.xml do najnowszego formatu uwzględniającego kody JPK_V7,
–> Zaktualizowano format wejściowy do konwertera RaksSQL – *.xml do najnowszego formatu uwzględniającego kody JPK_V7,
–> Dodano możliwość wstawiania i usuwania kodów JPK_V7 na etapie konwersji dla następujących formatów wyjściowych: Insert – Rachmistrz/Rewizor – *.epp, Comarch – Optima – *.xml, Sage – Symfonia – *.txt. Służą do tego pola oznaczone w ustawieniach jako „Modyf. JPK_V7”. W celu dodania kodów należy je podać oddzielając pojedynczą spacją (np. „FP GTU_06” doda do wszystkich dokumentów danego typu kod „FP” oraz kod „GTU_06”) . W celu usunięcia danego kodu ze wszystkich dokumentów danego typu należy podać ten kod ze znakiem minus (np. „-FP”) .

 

Wersja nr 20.09.11.1

–> Zaktualizowano format wyjściowy z konwertera JasLan – Mała Księgowość Rzeczpospolitej – *.ini do najnowszego formatu uwzględniającego kody JPK_V7,
–> Zaktualizowano format wyjściowy z konwertera AuraTech – Ramzes – *.xml do najnowszego formatu uwzględniającego kody JPK_V7,
–> Aktualizacja formatu wejściowego Kamsoft – Apteka AOW – *.dbf dotycząca kodowania polskich liter,

 

Wersja nr 20.08.26.1

–> Zaktualizowano format wejściowy do konwertera Asseco – WAPRO Mag – *.xml o wczytywanie kodów JPK_V7,
–> Zaktualizowano format wyjściowy z konwertera Asseco -WAPRO Fakir Kaper – *.xml do najnowszego formatu uwzględniającego kody JPK_V7,

 

Wersja nr 20.08.10.1

–> Poprawka do formatu wejściowego JPK_VAT (3) dotycząca odczytywania kwot podatku VAT,

 

Wersja nr 20.08.03.1

–> Poprawka do formatu wejściowego Insert Subiekt *.epp dotycząca odczytywania numeru budynku w adresie kontrahenta,
–> Poprawka do formatu wejściowego Wapro Mag *.xml – poprawiono wczytywanie faktur ze starszych wersji Wapro Mag,

 

Wersja nr 20.07.17.1

–> Poprawka do formatu wyjściowego Optima – *xml dotycząca wczytywania kodów JPK_V7,

 

Wersja nr 20.07.14.1

–> Zaktualizowano format wejściowy do konwertera Insert Subiekt *.epp o wczytywanie kodów JPK_V7, a także poprawiono szybkość wczytywania dokumentów dla tego formatu,
–> Zaktualizowano format wyjściowy z konwertera Insert Rachmistrz, Rewizor *.epp do najnowszego formatu (1.06) uwzględniającego kody JPK_V7,

 

Wersja nr 20.07.07.1

–> Zaktualizowano format wejściowy do konwertera Optima o wczytywanie kodów JPK_V7,
–> Zaktualizowano format wyjściowy z konwertera Optima – *.xml do najnowszego formatu uwzględniającego kody JPK_V7,

 

Wersja nr 20.07.03.1

–> Zaktualizowano format wejściowy do konwertera Symfonia Handel o wczytywanie kodów JPK_V7,
–> Zaktualizowano format wyjściowy z konwertera Symfonia – *.txt do najnowszego formatu uwzględniającego kody JPK_V7,

 

Wersja nr 20.06.25.1

–> Dodano nowy format wejściowy umożliwiający import faktur z plików JPK_VAT (3),
–> W formacie wejściowym Wapro Mag dodano odczyt faktur rolniczych RR,
–> W formacie wyjściowym Symfonia dodano możliwość tworzenia rozrachunków dla dowolnych kont (wystarczy dopisać literę „R” za nawiasem określającym numer konta w ustawieniach konwertera, szczegóły w instrukcji dla formatu wyjściowego Symfonia),

 

Wersja nr 20.06.03.1

–> Dodano nowy format wyjściowy umożliwiający import faktur do programu SKP Super Księga Podatkowa,
–> Poprawki w formacie wejściowym Optima w sytuacji, gdy plik wejściowy nie został wygenerowany z modułu Optima Handel, tylko z rejestrów VAT,

 

Wersja nr 20.05.29.1

–> Dodano nowy format wejściowy umożliwiający wczytywanie faktur ze sklepów internetowych działających na platformie Sky-Shop.pl
–> Poprawki w formacie wejściowym Insert Subiekt – *.epp, dotyczące formy zapłaty,

 

Wersja nr 20.05.19.3

–> Poprawki w formacie wejściowym Symfonia, dotyczące faktur zaliczkowych,
–> Poprawki w formacie wyjściowym Optima, dotyczące symbolu waluty,

 

Wersja nr 20.05.15.1

–> Dodano nowy format wyjściowy umożliwiający import faktur do programu Mała Księgowość Rzeczpospolitej,

 

Wersja nr 20.04.30.1

–> Dodano nowy format wyjściowy umożliwiający import faktur do programu Ramzes firmy Aura Technologies,
–> Poprawki dla formatu wejściowego Raks SQL dotyczące korekt faktur sprzedaży,

 

Wersja nr 20.04.17.2

–> Dodano nowy format wejściowy umożliwiający wczytywanie faktur z plików generowanych przez program UniFirma As firmy Unifacor S.A.,
–> Poprawki w pliku wyjściowym w formacie Insert Rewizor/Rachmistrz .epp (EDI++), ponieważ pojawiały się błędy przy wczytywaniu plików do programów z serii Nexo.

 

Wersja nr 20.03.31.1

–>Poprawki w formacie wejściowym Asseco WAPRO Mag – we wczytywaniu faktur sprzedaży niezafiskalizowanych.

 

Wersja nr 20.03.24.1

–>Optymalizacja kodu pod kątem szybkości wczytywania dokumentów w formacie Kamsoft Ks-Apteka AOW oraz kilka drobniejszych usprawnień i optymalizacji.

 

Wersja nr 20.02.26.1

–>Nowa wersja konwertera nr 20.02.26.1 umożliwia import faktur do 6 systemów finansowo-księgowych. Są to systemy:
Comarch Optima, Sage Symfonia, Insert Rachmistrz Rewizor, RaksSQL, Soneta enova365, Wapro Fakir Kaper.
Dokumenty mogą pochodzić z następujących programów:
Kamsoft Apteka-AOW, Sage Symfonia Handel, Asseco Wapro Mag, Comarch Optima Handel, Insert Subiekt, RaksSQL Sprzedaż.